Vše začíná Záměrem

Dnes se ponoříme do hlubokých myšlenek, které mají moc sladit všechny aspekty vašeho života. Posaďte se, zhluboka se nadechněte a pojďme se společně vydat na tuto úžasnou cestu. Čánek je inspirován mým oblíbeným mentorem Dr. Joe Dispenzou.

Vše začíná záměrem. Vaše myšlenky, pocity a přesvědčení jsou jako maják, který vysílá signály do kvantového pole. Toto pole je nástinem všech možností a čeká na vaše nasměrování. Když si stanovíte jasný záměr, v podstatě vysíláte požadavek do vesmíru. A v tom spočívá to kouzlo – vesmír na váš záměr zareaguje odpovídajícími událostmi, okolnostmi a lidmi, kteří jsou v souladu s vašimi touhami. Nejde však jen o zbožné přání, ale o to, abyste skutečně měli víru v sílu svého záměru. Když jsou vaše myšlenky a pocity v souladu, když jsou v souladu s vaším záměrem, stáváte se mocným tvůrcem.

Nyní si promluvme o srdci. Vaše srdce není jen pumpa. Je to inteligentní orgán, který vyzařuje silné elektromagnetické pole. Když se naučíte ve svém srdci vytvářet koherenci, toto pole se rozšíří a stane se z něj něco jako wi-fi signál, který vás spojuje s kvantovým polem. Představte si toto koherentní srdce jako magnet přitahující zážitky a příležitosti, které odpovídají vašim záměrům. Jde o sladění frekvence vašeho srdce s realitou, kterou chcete vytvořit. 

Nesmíme však zapomínat na mozek. Váš mozek hraje v tomto procesu zásadní roli. Když přesunete svou pozornost od hmoty z vnějšího světa a zaměříte se na energii a prostor, vaše mozkové vlny se změní. Váš mozek se dostane do alfa stavu s koherencí a začne sjednocovat různé oddíly. Co se do mozku ponoří, to se v mozku propojí. Jinými slovy, koherentní mozek vede ke koherentnímu já. 

Nyní přichází skutečná výzva: nechat jít své staré já. Když se rozhodnete vytvořit novou verzi sebe sama, obnáší to zásadní proměnu. Je to jako přechod přes řeku od starého já k novému já. Tento přechod není vždy snadný. Je to cesta do neznáma. Ale právě v neznámu máte sílu vytvořit něco zcela nového. Uchopte tuto nejistotu, protože právě v ní se rodí váš skutečný potenciál. K překlenutí propasti mezi vaším současným já a vaším vytouženým já je klíčový mentální trénink. Nejde jen o hravé cvičení, ale o účinný nástroj, který může změnit vaši realitu. 

Takhle to funguje. Začněte tím, že zavřete oči a vstoupíte do divadla své mysli. V tomto vnitřním světě si živě představte osobu, kterou se chcete stát. Představte si každý detail od způsobu, jakým se pohybujete, až po emoce, které z vás vyzařují. Vnímejte to, jako by se to již dělo. Vnímejte radost, sebedůvěru a naplnění, které tato vaše nová verze prožívá. Dovolte, aby vás tyto emoce zaplavily jako hřejivá vlna. 

A tady je to kouzlo. Když se ponoříte do tohoto mentálního tréninku, nebudete se jen oddávat snění. Aktivně přepínáte svůj mozek a tělo na neurologické a biologické úrovni. Váš mozek nerozlišuje mezi vnějším a vnitřním světem. Reaguje na myšlenky a emoce, které vyvoláváte při mentálním tréninku, jako by to byly skutečné prožitky. Neurony se zapalují, neurospojení posilují a váš mozek začíná vytvářet nový náčrt vaší identity. To není jen zbožné přání. Je to vědecky prokázaný proces. Když důsledně praktikujete mentální trénink, tvarujete své nervové obvody tak, aby odpovídaly vizi ve vaší mysli. Představte si to jako pokládání nových kolejí pro vlak. Zpočátku mohou být tyto koleje chatrné, ale s opakováním se stávají silnějšími a pevnějšími. Brzy se vaše myšlenky a emoce přirozeně sladí s vaším vytouženým já. Je to krásný tanec mezi vaším vnitřním a vnějším světem. Vaše myšlenky mají hluboký vliv na vaši fyzickou realitu. Když budete pokračovat v tomto mentálním tréninku, zjistíte, že svět kolem vás začíná odrážet osobu, kterou jste si vysnili. 

Nyní se podívejme ještě blíže na kvantové pole. Tato výjimečná oblast je studnicí veškerého potenciálu, kde je z vláken nekonečných možností upletena tkanina samotné reality. Porozumět kvantovému poli znamená proniknout do samotné podstaty stvoření. Představte si ho jako kosmické plátno, na kterém je namalováno mistrovské dílo vašeho života. V tomto poli existují souběžně všechny myslitelné scénáře, všechny sny a všechny výsledky. Je to oblast, kde se minulost, přítomnost a budoucnost snoubí v bezčasém tanci existence. A teď přijde ta ohromující část. V kvantovém poli se konvenční pouta času a prostoru, jak je známe, rozplývají do bezvýznamnosti. Neexistuje zde lineární vývoj, není zde žádné oddělování, vše je vzájemně propojeno a vše existuje ve věčném teď. Když pochopíte význam této pravdy, otevřou se vám dveře k nevídaným možnostem. Váš záměr, vaše koherentní srdce a váš koherentní mozek se stanou nástroji, které vám zpřístupní tuto kvantovou tapiserii a umožní vám ji ovlivňovat. Váš záměr je kompas, který řídí vaši cestu v kvantovém poli. Je to hvězda, která vám osvětluje cestu uprostřed obrovského moře potenciality. S jasným a neochvějným záměrem se začnete pohybovat v tomto neomezeném terénu. Když ve svém srdci pěstujete koherenci, elektromagnetické pole vašeho srdce rezonuje s frekvencemi kvantového pole. Je to, jako když se naladíte na určitou rádiovou stanici. Když jsou vaše srdce a kvantové pole v harmonii, stáváte se vodičem kosmických energií. 

Nezapomínejme však na klíčovou roli vašeho koherentního mozku. Když se vaše mozkové vlny dostanou do alfa stavu, sladí se se symfonií kvantového pole. Nejde o pouhou meditaci. Jde o hlubokou transformaci vaší nervové krajiny. 

Nyní chci, abyste pochopili základní pravdu. Ve své podstatě jste stvořitelé. Nejste pasivními diváky ve velkém divadle vesmíru. Jste ústřední postavou, spoluautorem příběhu celého vesmíru. Když si tento základní koncept osvojíte, uvědomíte si, že vaše minulost není klíčem k vaší budoucnosti. Vaše okolnosti, ať už jsou jakkoli náročné, nemají moc nad vaším osudem. Máte přirozenou moc spoluvytvářet svou realitu. Pochopte, že nejste definováni svou minulostí, nejste omezováni svou současnou situací, místo toho jste definováni svými záměry, svým přesvědčením a svými činy. Máte schopnost formovat svět kolem sebe prostřednictvím vědomé volby a cíleného vytváření. Co je tedy tvoření v páté dimenzi? Je to umění zhroucení prostoru a času. Když spojíte jasný záměr, koherentní srdce a koherentní mozek, stanete se vírem, který přitahuje vaše vytoužené prožitky. Nemusíte se honit za svými sny. Vaše sny si vás najdou samy. Jde o to, abyste se napojili na frekvenci svých přání a důsledně se k tomuto energetickému podpisu vraceli. 

Nyní se podívejme na výzvy, které vás na této cestě mohou potkat. Když opouštíte své staré já a přijímáte nové, můžete se setkat s něčím, čemu se říká Temný rytíř duše. Jedná se o hlubokou transformaci, znovuzrození. Na tomto neznámém území se skutečně vyvíjíte. Přijměte nepohodlí, protože je to nádoba, v níž se utváří vaše nové já. Pamatujte: nejlepší způsob, jak předvídat budoucnost, je vytvořit ji z neznáma. Když jsou vaše myšlenky, pocity, srdce a mozek v koherenci, stáváte se svým koherentním já. Tato koherence je odrazem vašeho souladu s vesmírem. Jste v souladu s velkou symfonií existence. Nejde jen o manifestaci vnějších přání. Jde o to stát se nejlepší verzí sebe sama. Když to dokážete, vaše vnější realita se přirozeně sladí s vaším vnitřním stavem bytí. Jste mocným tvůrcem a vesmír je vaším plátnem.

Namalujte svůj život barvami svých přání a sledujte, jak se vše sladí tím nejkouzelnějším způsobem.

S láskou 

Moni C. 

Inspirováno mentorem, kterého si velmi vážím Dr. Joe Dispenzou. Kdo by chtěl objevit nebo prohloubit cestu života v koherenci, tak přesně o tomto je "Aktivuj svůj vnitřní kompas".

Máš v sobě větší sílu, než je tvá logická mysl schopna pochopit.

  • Svobodná podnikatelka z pláže Moni C. (SEA = moře)
  • Vášnivá cestovatelka milující svobodu a zvířata
  • Průvodkyně osobním a podnikatelským rozvojem
  • Mentorka vnitřního bohatství a intuitivní průvodce k aktivaci vnitřního kompasu
  • Networkingový Elite lídr frenčízového systému mise "Life By Design"
  • Certifikovaný Theta Healing průvodce (Basic DNA)
  • Autorka transformačních online programů Bohatý Život a Dej a bude Ti dáno (aneb Jak zvýšit své příjmy skrz ladění emociálního vztahu s penězi)
  • Autorka programu "Aktivuj svůj vnitřní kompas" aneb jak žít v souladu se svou intuicí a užívat FLOW života?
  • Milovnice omlazování zevnitř ven

A jak se obyčejná holka z malého města stala svobodnou podnikatelkou z pláže?

S ČÍM MŮŽU POMOCT?

Jak získat opravdovou SVOBODU zevnitř ven?

      Jak se zase cítit a vypadat              skvěle ve svém těle?      

Jak násobit příjem i svobodu a plnit si své sny?

Objev Online Programy, které učí, jak žít život, ze kterého si člověk nemusí brát dovolenou.

Bohatý život

Jak si lze díky pochopení, jak naše mysl funguje, totálně změnit život k lepšímu?      

Dej a bude Ti dáno

aneb Jak zvýšit své příjmy, pracovat s energií peněz a cítit se s penězi tak, abychom je přitahovali?

Aktivuj svůj vnitřní kompas

Jak žít život ve spojení se svou vnitřní moudrostí ANEB jak objevit svého vnitřního génia?